В изключително трудни моменти за Вас е нужна нечия опора, здраво рамо и професионален опит. Необходимо е да бъде създадена една добра организация, да бъде безупречно подготвен и проведен ритуала по раздялата със скъпите до сърцето Ви хора. За всичко това отговаряме ние от денонощна траурна агенция "ГЕЯ" - гр. Перник. Доверете ни се.
Ние сме първата частна траурна агенция на територията на гр.Перник. Агенцията ни е член на Съюза на погребалните фирми в България.

Денонощна траурна агенция " Г Е Я " - гр.Перник
предлага следните услуги:

- Цялостно организиране и извършване на погребения и кремации
- Организиране на помени и панихиди
- Придвижване на документи за издаване на смъртен акт
- Изработка на цветни и черно-бели некролози
- Изработка на паметници, паметни плочи и керамични снимки
- Транспорт на покойници в страната и чужбина